English    Español     Français     Deutsch     Italiano      Dansk

 Link til MathEditor.com

Instruktion til MathEditor.com  

 
Indledning
Med denne matematik-editor, MathEditor.com, kan du nemt og enkelt skrive både almindelig tekst og matematiske formler.
Endvidere kan der foretages automatisk beregning.
Du skriver formlerne i det enkle IT-format, og der konverteres automatisk til matematikformat.

(Matematik i it-format er én-dimensional, f.eks. For at få ½ , bare skriv 1/2)

Det er meget hurtigt at skrive formler i IT-format.

Eksempel
Du skriver i firkanten foroven:  Det halve af 10 er 10/2
Klik derefter med musen i eller tast "Enter" (linjeskift).
Så vil flagne og teksten i nederste firkant
forsvinde, og der skrives automatisk:  
Det halve af 10 er  10
 2
  =  5  

Åbn MathEditor.com  og prøv !


MathEditor.com kan både betjenes online direkte fra hjemmesiden, og MathEditor kan downloades og benyttes offline.


Forklaring på klik-knapper
Ved at klikke i en klikknap sker en handling som beskrevet nedenfor.
  MathEditor downloades som ZIP-fil ved navn MathEditorOffline. Filen gemmes typisk i mappen "Overførsler". På en pc højreklikkes i filen, og du skal vælge "Udpak alle...". Der skabes en mappe med samme navn og i den mappe ligger en fil som også har navnet MathEditorOffline. Ved at klikke i den fil kan du aktivere MathEditor uden brug af Internettet.
  Du kan vælge om du vil benytte decimalkomma eller decimalpunktum. Ved decimalkomma må punktum ikke forekomme i regneudtryk, og ved decimalpunktum må komma ikke forekomme i regneudtryk.
  Der foretages beregning.
Denne facilitet kan også fås ved at taste "Enter" (linjeskift).
  Teksten i Matematik-format bliver printet eller gemt som en PDF-fil. Hvis du ønsker at gemme, skal du skifte printer til "Gem som PDF". Hvis du vil gemme teksten i IT-format er det faktisk lettest at klikke i:   .
  Her kan du sende IT-teksten med en e-mail. Modtageren kan konvertere teksten til matematikformat ved at kopiere til MathEditor. Det kan ofte være hensigtsmæssigt at sende til sig selv, og således gemme IT-teksten med henblik på senere at redigere videre .
      Der åbnes yderligereen web-side med MathEditor. Det er brugbart ved løsning af flere opgaver.
  Der vises nogle tegn, som kan tilføjes sidst i din tekst, ved at give dem et klik.


Åbn MathEditor.com  og prøv !Regneudtryk
Regneudtryk skrives i IT-format, hvilket er meget hurtigt.
Matematik-
format
IT-format
  Plus 2+32+3 Der er ingen forskel
  Minus 5-3 5-3  Der er ingen forskel
  Multiplikation 2⋅3
2×3
2*3   ⋅  når decimalkomma benyttes
  ×  når decimalpunktum benyttes
  Division
  6  
  3
6/3
  løftet skrift 5^2
  sænket skrift x2 x_2
  Kvadratrod √9 sqrt(9)
  Rod ³√7 root(3;7)  Bemærk: Semikolon
  !   Fakultet 3! = 6 3! = 6  Der er ingen forskel
  Pi π pi()   π = 3,14 (afrundet)
  Eulers tal e e()   e = 2,718 (afrundet)
  Logaritme Log(10)=1 Log(10)=1  Der er ingen forskel
  Naturlig logaritme Ln(e) Ln(e())
  Naturlig eksponentialfunktion   exp(e) = 1  exp(e()) = 1 
  Cosinus Cos(60°) cos(60)
Cos(60°)
 Begge muligheder kan
 bruges i IT-format
  Sinus Sin(30°) sin(30)
Sin(30°)
 Begge muligheder kan
 bruges i IT-format
  Tangens Tan(45°) tan(45)
Tan(45°)
 Begge muligheder kan
 bruges i IT-format
  Omvendt Cosinus Cos-1(0) = 90°
 arcCos(0) = 90° 
Cos^-1(90) = 0
 arcCos(90) = 0 
  Omvendt Sinus Sin-1(1) = 90°
 arcSin(1) = 90° 
Sin^-1(1) = 90
 arcSin(1) = 90 
  Omvendt Tangens Tan-1(1) = 45°
 arcTan(1) = 45° 
Tan^-1(1) = 45
 arcTan(1) = 45 
  Σ   Sigma
 3
Σ 2j = 12
j=1
 Sigma(j=1;3;2j) = 12  Bemærk: Semikolon.
 Efter sigma-udtrykket kommer
 automatisk linjeskift i
 matematik-teksten.
  Funktioner
  Du kan selv definere funktioner
  med navne fra a til z og fra A til Z.

  Navne på funktioner er case-sensitive.
  Dvs. ved funktioner skelnes mellem
  versaller (store bogstaver) og små bogstaver.

  Skriv fx:
  g(t)=2t
  G(t)=t^2             (t^2=t²)
  g´(t)=2

  Når du definerer en funktion, vil
  differentialkvotienten og stamfunktionen
  ofte blive beregnet automatisk
  og kan frit benyttes.

  Hvis du vil se regneforskriften, så skriv fx G(t)
10+g(3) = 16
10+g(3) = 16


Fed skrift, sænket og løftet skrift samt farver
Fed skrift fås ved "<<fed>>" eller "<<bold>>" . Eksempel: <<fed>>|AC|=5 bliver til: |AC|=5
Fed skift ophæves ved "<<ejfed>>" eller "<<nobold>>" eller fortsætter teksten ud.
Farver fås ved at skrive "<<red>>, "<<blue>>", "<<brown>>", "<<green>>" eller "<<black>>". Farven fortsætter teksten ud elller indtil ny farve vælges.
Ofte vil man i venstre kolonne skrive en konklusion på et opgaveafsnit og indlede med teksten: "Konklusion:"
Når teksten "Konklusion:" skrives, vil den efterfølgende tekst (dvs. konklusionen) automatisk blive skrevet med fed skrift.
Bemærk "Konklusion:" er med stort "K" og slutter med kolon ":" .
Endelig vil der komme fed skrift efter teksten "  =" (2 mellemrum og et lighedstegn). Således vil beregningsresultater komme i fed skrift.
Sænket skrift fås ved _ og afsluttes automatisk på passende måde. Eksempel:  b_2*5  bliver til  b2·5   og  b_(2*5)  bliver til  b(2·5)
Løftet skrift fås ved ^ og afsluttes automatisk på passende måde. Eksempel:  5^2*5  bliver til  5²·5  og  5^(2*5)  bliver til  5(2·5)

Indsæt tabel / sildeben
Dette gøres ved at skrive  ::  (2 kolonner)  efter hvert tabelelement.
I tabellen kan indsættes tal og bogstaver, men ikke regneudtryk.

Vinkler
Vinkler angives i grader.
Det er pænest at skrive ° . fx: Sin(30°)
° vil ofte blive tilføjet automatisk. Både   °   og symbolet    kan iøvrigt fås ved at klikke i
På en pc kan ° også fås ved at holde Alt-tasten nede og taste 248 på det numeriske tastatur.
Symbolet kan endvidere fås ved at skrive vinKel, altså med stort K .

Facit kan huskes
Facit kan huskes i et bogstav ved fx at skrive: b=2*3
Du kan derefter længere nede skrive fx: b+1 og få facit 7
Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

Procent
% kan indgå i regneudtryk, fx: 4*20% = 0,80