English    Español     Français     Deutsch     Italiano      Dansk

 Link til MathEditor.com

Instruktion til MathEditor.com  

 
Indledning
Med denne matematik-editor, MathEditor.com, kan du nemt og enkelt skrive både almindelig tekst og matematiske formler.
Endvidere kan der foretages automatisk beregning.
Du skriver formlerne i det enkle IT-format, og der konverteres automatisk til matematikformat.

(Matematik i it-format er én-dimensional, f.eks. For at få ½ , bare skriv 1/2)

Det er meget hurtigt at skrive formler i IT-format.

Eksempel
Du skriver i firkanten foroven:  Det halve af 10 er 10/2
Klik derefter med musen i eller tast "Enter" (linjeskift).
Så vil flagne og teksten i nederste firkant
forsvinde, og der skrives automatisk:  
Det halve af 10 er  10
 2
  =  5  

Åbn MathEditor.com  og prøv !


MathEditor.com kan både betjenes online direkte fra hjemmesiden, og offline.


Forklaring på klik-knapper
Ved at klikke i en klikknap sker en handling som beskrevet nedenfor.
  MathEditor downloades som ZIP-fil ved navn MathEditorOffline. Filen gemmes typisk i mappen "Overførsler". På en pc højreklikkes i filen, og du skal vælge "Udpak alle...". Der skabes en mappe med samme navn og i den mappe ligger en fil som også har navnet MathEditorOffline. Ved at klikke i den fil kan du aktivere MathEditor uden brug af Internettet.
  Du kan vælge om du vil benytte decimalkomma eller decimalpunktum. Ved decimalkomma må punktum ikke forekomme i regneudtryk, og ved decimalpunktum må komma ikke forekomme i regneudtryk.
  Der foretages beregning.
Denne facilitet kan også fås ved at taste "Enter" (linjeskift).
  Der skrives TOTAL, og der vises summen af de værdier, der er ovenover, men under et eventuelt andet sted højere oppe, hvor der ogå står TOTAL. Hvis der ikke står TOTAL højere oppe, så vises summen af samtlige værdier ovenover. Samme effekt opnås ved at skrive TOTALE eller GESAMT.
  Teksten i Matematik-format bliver printet eller gemt som en PDF-fil. Hvis du ønsker at gemme, skal du skifte printer til "Gem som PDF". Hvis du vil gemme teksten i IT-format er det faktisk lettest at klikke i:   .
  Her kan du sende IT-teksten med en e-mail. Modtageren kan konvertere teksten til matematikformat ved at kopiere til MathEditor. Det kan ofte være hensigtsmæssigt at sende til sig selv, og således gemme IT-teksten med henblik på senere at redigere videre .
      Der åbnes yderligereen web-side med MathEditor. Det er brugbart ved løsning af flere opgaver.
  Der vises nogle tegn, som kan tilføjes sidst i din tekst, ved at give dem et klik. Endvidere fås her diverse funktionaliteter, fx kvadratrod.


Åbn MathEditor.com  og prøv !Regneudtryk
Regneudtryk skrives i IT-format, hvilket er meget hurtigt.
Hvis facit er med mere end 2 decimaler, bliver du spurgt hvor mange decimaler, du ønsker. Herefter vises facit.
Efterfølgende kan antal decimaler ændres ved enten at fjerne decimaler eller tilføje tilfældige cifre som decimaler og klikke i eller taste Enter.
Vær forsigtig med at fjerne decimaler. Fx vil ½ blive udregnet og afrundet til 1 ved 0 decimaler.
Matematik-
format
IT-format
  Plus 2+32+3 Der er ingen forskel
  Minus 5-3 5-3  Der er ingen forskel
  Multiplikation 2⋅3
2×3
2*3   ⋅  når decimalkomma benyttes
  ×  når decimalpunktum benyttes
  Division
  6  
  3
6/3
  TOTAL
  TOTALE
  GESAMT
Ved at skrive TOTAL, TOTALE eller GESAMT beregnes summen af værdier oveneover.
  løftet skrift 5^2
  sænket skrift x2 x_2
  Kvadratrod √9 sqrt(9)
root(;9)
  Rod ³√7 root(3;7)  Bemærk: Semikolon
  !   Fakultet 3! = 6 3! = 6  Der er ingen forskel
  Pi π pi()   π = 3,14 (afrundet)
  Eulers tal e e()   e = 2,718 (afrundet)
  Logaritme Log(10)=1 Log(10)=1  Der er ingen forskel
  Naturlig logaritme Ln(e) Ln(e())
  Naturlig eksponentialfunktion   exp(e) = 1  exp(e()) = 1 
  Cosinus Cos(60°) cos(60)
Cos(60°)
 Begge muligheder kan
 bruges i IT-format
  Sinus Sin(30°) sin(30)
Sin(30°)
 Begge muligheder kan
 bruges i IT-format
  Tangens Tan(45°) tan(45)
Tan(45°)
 Begge muligheder kan
 bruges i IT-format
  Omvendt Cosinus Cos-1(0) = 90°
 arcCos(0) = 90° 
Cos^-1(90) = 0
 arcCos(90) = 0 
  Omvendt Sinus Sin-1(1) = 90°
 arcSin(1) = 90° 
Sin^-1(1) = 90
 arcSin(1) = 90 
  Omvendt Tangens Tan-1(1) = 45°
 arcTan(1) = 45° 
Tan^-1(1) = 45
 arcTan(1) = 45 
  Σ   Sigma
 3
Σ 2j = 12
j=1
 Sigma(j=1;3;2j) = 12  Bemærk: Semikolon.
 Efter sigma-udtrykket kommer
 automatisk linjeskift i
 matematik-teksten.
  Funktioner
  Du kan selv definere funktioner
  med navne fra a til z og fra A til Z.

  Navne på funktioner er case-sensitive.
  Dvs. ved funktioner skelnes mellem
  versaller (store bogstaver) og små bogstaver.

  Skriv fx:
  g(t)=2t
  G(t)=t^2             (t^2=t²)
  g´(t)=2

  Når du definerer en funktion, vil
  differentialkvotienten og stamfunktionen
  ofte blive beregnet automatisk
  og kan frit benyttes.

  Hvis du vil se regneforskriften, så skriv fx G(t)
10+g(3) = 16
10+g(3) = 16


Fed skrift, sænket og løftet skrift samt farver
Fed skrift fås ved "<<fed>>" eller "<<bold>>" . Eksempel: <<fed>>|AC|=5 bliver til: |AC|=5
Fed skift ophæves ved "<<ejfed>>" eller "<<nobold>>" eller fortsætter teksten ud.
Farver fås ved at skrive "<<red>>, "<<blue>>", "<<brown>>", "<<green>>" eller "<<black>>". Farven fortsætter teksten ud elller indtil ny farve vælges.
Ofte vil man i venstre kolonne skrive en konklusion på et opgaveafsnit og indlede med teksten: "Konklusion:"
Når teksten "Konklusion:" skrives, vil den efterfølgende tekst (dvs. konklusionen) automatisk blive skrevet med fed skrift.
Bemærk "Konklusion:" er med stort "K" og slutter med kolon ":" .
Endelig vil der komme fed skrift efter teksten "  =" (2 mellemrum og et lighedstegn). Således vil beregningsresultater komme i fed skrift.
Sænket skrift fås ved _ og afsluttes automatisk på passende måde. Eksempel:  b_2*5  bliver til  b2·5   og  b_(2*5)  bliver til  b(2·5)
Løftet skrift fås ved ^ og afsluttes automatisk på passende måde. Eksempel:  5^2*5  bliver til  5²·5  og  5^(2*5)  bliver til  5(2·5)

Indsæt tabel / sildeben
Dette gøres ved at skrive  ::  (2 kolonner)  efter hvert tabelelement.
I tabellen kan indsættes tal og bogstaver, men ikke regneudtryk.

Vinkler
Vinkler angives i grader.
Det er pænest at skrive ° . fx: Sin(30°)
° vil ofte blive tilføjet automatisk. Både   °   og symbolet    kan iøvrigt fås ved at klikke i
På en pc kan ° også fås ved at holde Alt-tasten nede og taste 248 på det numeriske tastatur.
Symbolet kan endvidere fås ved at skrive vinKel, altså med stort K .

Facit kan huskes
Facit kan huskes i et bogstav ved fx at skrive: b=2*3
Du kan derefter længere nede skrive fx: b+1 og få facit 7
Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

Procent
% kan indgå i regneudtryk, fx: 4*20% = 0,80


Link til
Lær matematik online