English

Español
 
Français
 
Deutsch
 
Italiano
 
Dansk


 Link til MathEditor.com

Instruktion til MathEditor.com  

Indledning
Med denne matematik-editor, MathEditor.com, kan du nemt og enkelt skrive både almindelig tekst og matematiske formler.
Endvidere kan der foretages automatisk beregning.
Du skriver formlerne i det enkle IT-format, og der konverteres automatisk til matematikformat.

MathEditor.com kan både betjenes online direkte fra hjemmesiden og offline.

Det er meget hurtigt at skrive formler i IT-format. Hvis du fx vil skrive   1 
 2
  ,   så skal du blot skriv 1/2.

Eksempel

Du kaan fx skrive:  Det halve af 10 er 10/2
og der skrives automatisk:  
Det halve af 10 er  10
 2
  =  5  


Åbn MathEditor.com  og prøv !

Herunder ses skærmbilledet, når MathEditor.com åbnes.
Når du skriver i øverste firkent, vises den matematiske skrivemåde og
beregning i nederste firkent.
Du kan også klikke i knappen med teksten ´Se eksempel´ nederst til højre.
 


Forklaring på klikknapper

Ved at klikke i en klikknap sker en handling som beskrevet nedenfor.
  MathEditor downloades som ZIP-fil ved navn MathEditorOffline. Filen gemmes typisk i mappen "Overførsler". På en pc højreklikkes i filen, og du skal vælge "Udpak alle...". Der skabes en mappe med samme navn og i den mappe ligger en fil som også har navnet MathEditorOffline. Ved at klikke i den fil kan du aktivere MathEditor uden brug af Internettet.
  Du kan vælge om du vil benytte decimalkomma eller decimalpunktum. Ved decimalkomma må punktum ikke forekomme i regneudtryk, og ved decimalpunktum må komma ikke forekomme i regneudtryk. Det ønskede decimaltegn benyttes i de efterfølgende beregninger.
Samme virkning kan også opnås ved at benytte det ønskede decimaltegn i et regneudtryk.
  Du kan vælge om vinkler skal måles i grader eller i rent tal (radianer).
  Der foretages beregning.
Denne facilitet kan også fås ved at taste "Enter" (linjeskift).
  Der skrives TOTAL, og der vises summen af de værdier, der er ovenover, men under et eventuelt andet sted højere oppe, hvor der står TOTAL, TOTALE eller GESAMT . Hvis der ikke står TOTAL, TOTALE eller GESAMT højere oppe, så vises summen af samtlige værdier ovenover. Samme effekt opnås ved selv at skrive TOTAL, TOTALE eller GESAMT.
  Teksten i Matematik-format bliver printet eller gemt som en PDF-fil. Hvis du ønsker at gemme, skal du vælge printer: "Gem som PDF". Hvis du vil gemme teksten i IT-format er det faktisk lettest at klikke i:   .
  Her kan du sende IT-teksten med en e-mail. Modtageren kan konvertere teksten til matematikformat ved at kopiere til MathEditor. Det kan ofte være hensigtsmæssigt at sende til sig selv, og således gemme IT-teksten med henblik på senere at redigere videre.
Denne facilitet er ikke tilgængelig offline.
      Der åbnes yderligere en web-side med MathEditor. Det er brugbart ved løsning af flere opgaver.
  Der vises nogle tegn, som kan tilføjes sidst i din tekst, ved at give dem et klik. Endvidere fås her diverse funktionaliteter, fx kvadratrod.


Åbn MathEditor.com  og prøv !Regneudtryk og antal decimaler

Regneudtryk skrives i IT-format, hvilket er meget hurtigt.
Hvis facit er med mere end 2 decimaler, bliver du spurgt hvor mange decimaler, du ønsker. Herefter vises facit.
Efterfølgende kan antal decimaler ændres ved enten at fjerne decimaler eller tilføje et antal spørgsmåltegn efter decimalkomma og klikke i eller taste Enter, og det ønskede antal decimaler med evt. afrunding bliver vist.
Vær forsigtig med at fjerne decimaler. Fx vil ½ blive udregnet og afrundet til 1 ved 0 decimaler.
Matematik-
format
IT-format
  Plus 2+32+3 Der er ingen forskel
  Minus 5-3 5-3  Der er ingen forskel
  Multiplikation 2⋅3
2×3
2*3   ⋅  når decimalkomma benyttes
  ×  når decimalpunktum benyttes
  Division
  6  
  3
6/3 BEMÆRK:
Hvis det ikke er ved brøk,
skal du i stedet for skråstreg
skrive ´PR.´ med store bogstaver.
Fx:   17 kr PR. liter
som bliver til:  : 17 kr / liter
  TOTAL
  TOTALE
  GESAMT
Ved at skrive TOTAL, TOTALE
eller GESAMT beregnes
summen af værdier oveneover,
men under et eventuelt andet
sted højere oppe, hvor der står
TOTAL, TOTALE eller GESAMT .
  Løftet skrift 5^2
  Sænket skrift x2 x_2
  Kvadratrod √9 sqrt(9)
root(;9)
  Rod ³√7 root(3;7)  BEMÆRK:  Semikolon
  !   Fakultet 3! = 6 3! = 6  Der er ingen forskel
  Pi π pi()   π = 3,14 (afrundet)
  Eulers tal e e()   e = 2,718 (afrundet)
  Logaritme Log(10)=1 Log(10)=1  Der er ingen forskel
  Naturlig logaritme Ln(e) Ln(e())
  Naturlig eksponentialfunktion   exp(e) = 1  exp(e()) = 1 
  Cosinus Cos(60°) cos(60)
Cos(60°)
 Begge muligheder kan
 bruges i IT-format
  Sinus Sin(30°) sin(30)
Sin(30°)
 Begge muligheder kan
 bruges i IT-format
  Tangens Tan(45°) tan(45)
Tan(45°)
 Begge muligheder kan
 bruges i IT-format
  Omvendt Cosinus Cos-1(0)
 arcCos(0) 
Cos^-1(0)
 arcCos(0)  
  Omvendt Sinus Sin-1(1)
 arcSin(1) 
Sin^-1(1)
 arcSin(1)  
  Omvendt Tangens Tan-1(1)
 arcTan(1)  
Tan^-1(1)
 arcTan(1)  
  Σ   Sigma
 3
Σ 2j = 12
j=1
 Sigma(j=1;3;2j) = 12  Bemærk: Semikolon.
 Efter sigma-udtrykket kommer
 automatisk linjeskift i
 matematik-teksten.
  Funktioner
  Du kan selv definere funktioner
  med navne fra a til z og fra A til Z.

  Navne på funktioner er case-sensitive.
  Dvs. ved funktioner skelnes mellem
  versaller (store bogstaver) og små
  bogstaver.

  Skriv fx:
  g(t)=2t
  G(t)=t^2             (t^2=t²)
  g´(t)=2

  Når du definerer en funktion, vil
  differentialkvotienten og stam-
  funktionen ofte blive beregnet
  automatisk og kan frit benyttes.

  Hvis du vil se regneforskriften,
  så skriv fx F(x)
10+g(3) = 16
10+g(3) = 16


Fed skrift, sænket og løftet skrift samt farver
Fed skrift fås ved "<<fed>>" eller "<<bold>>" . Eksempel: <<fed>>|AC|=5 bliver til: |AC|=5
Fed skift ophæves ved "<<ejfed>>" eller "<<nobold>>" eller fortsætter teksten ud.
Farver fås ved at skrive "<<red>>, "<<blue>>", "<<brown>>", "<<green>>" eller "<<black>>". Farven fortsætter teksten ud elller indtil ny farve vælges.
Ofte vil man i venstre kolonne skrive en konklusion på et opgaveafsnit og indlede med teksten: "Konklusion:"
Når teksten "Konklusion:" skrives, vil den efterfølgende tekst (dvs. konklusionen) automatisk blive skrevet med fed skrift.
Bemærk "Konklusion:" er med stort "K" og slutter med kolon ":" .
Endelig vil der komme fed skrift efter teksten "  =" (2 mellemrum og et lighedstegn). Således vil beregningsresultater komme i fed skrift.
Sænket skrift fås ved _ og afsluttes automatisk på passende måde. Eksempel:  b_2*5  bliver til  b2·5   og  b_(2*5)  bliver til  b(2·5)
Løftet skrift fås ved ^ og afsluttes automatisk på passende måde. Eksempel:  5^2*5  bliver til  5²·5  og  5^(2*5)  bliver til  5(2·5)

Indsæt tabel / sildeben
Dette gøres ved at skrive  ::  (2 kolonner)  mellem hvert tabelelement.
Hvis du ønsker beregning af regneudtryk inde i et tabelelement, så skriv regneudtrykket og få beregningen før der skrives :: . Derefter bør @ bør erstattes med = .

Vinkler
Vinkler angives i grader eller i rent tal (radianer).
Ved grader er det pænest at skrive ° . fx: Sin(30°)
Gradtegnet   °   kan fås ved at klikke i
På en pc kan ° også fås ved at holde Alt-tasten nede og taste 248 på det numeriske tastatur.

Facit kan huskes
Facit kan huskes i et bogstav ved fx at skrive: b=2*3
Du kan derefter længere nede skrive fx: b+1 og få facit 7
Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

Procent
% kan indgå i regneudtryk, fx: 4*20% = 0,80


Link til
Lær matematik online