Matematik E-opgaver

Klik i nedenstående links.

Opgavebesvarelserne kan
eventuelt sendes til en lærer;
men>websiderne kan også
bruges som ren øvelse
uden at sende.

E-opgaver 01 Broek

E-opgaver 02 Ligninger

E-opgaver 03 Eksponent og rod

E-opgaver 04 Parentes &
overslagsregning


E-opgaver 05 Pct-rente

E-opgaver 06 Lommeregner m.m.

E-opgaver 07 Rente og gns rente

E-opgaver 08 Indeks

E-opgaver 9a Geometri

E-opgaver 9b Geometri

E-opgaver 9c Geometri

E-opgaver 9d Geometri

E-opgaver 9e Geometri

E-opgaver 10a Variable

E-opgaver 10b Proportionalitet m.m.

E-opgave 11 Lineær funktion

E-opgaver 12 Regneark

E-opgaver 13 Logaritmer

E-opgaver 14b Lineær & eksp. funktion

E-opgaver 15 Potens-funktion

E-opgaver 16a Statistik

E-opgaver 16b Statistik

E-opgaver 19a Genopfriskning af
brøk og parentes


E-opgaver 19b Genopfrisk procent
og indeks


E-opgaver 19c Genopfrisk variabel-
sammenhænge og funktion


E-opgaver 19d Genopfriskning & regression

E-opgaver 20a Polynomier

E-opgaver 20b Polynomier

E-opgaver 21a Differentialregning

E-opgaver 21b Differentialregning

E-opgaver 22 Anvendelse af diff.regning

E-opgaver 23a Integralregning

E-opgaver 23b Integralregning

E-opgaver 24a Vækstmodeller

E-opgaver 24b Vækstmodeller & CAS

E-opgaver 25 Vækstmodeller og CAS

E-opgaver 26 Statistik og sandsynlighed

E-opgaver 26a Statistik

E-opgaver 26b Sandsynlighed

E-opgaver 27 Statistik

E-opgaver 27a Geometri

E-opgaver 27b Trigonometri

E-opgaver 27c Polynomier

E-opgaver 27d Repetition

E-opgaver 27e Repetition

E-opgaver 27f Repetition

E-opgaver 27g Repetition

E-opgaver 28 Repetition

Følgende E-opgaver er med
henblik på mundtlig eksamen.


E-opgaver 17a Var.samh. & grafer

E-opgaver 17b % & rente

E-opgaver 17c Trekantberegning

E-opgaver 17d Lineær vækst

E-opgaver 17e Potensfunktioner

E-opgaver 18a Eksponentiel vækst

E-opgaver 18b Statistik

E-opgaver 28a 2.gradspolynomiet

E-opgaver 28b Differentialregning & modeller

E-opgaver 28c Stamfunktion og integral

E-opgaver 28d Trigonometri

E-opgaver 28e Statistik & sandsynlighed

© Peter L Sørensen - p@mahf.dk